About Me

My photo
A citizen of a new big country Azad Hind Desh (India + Pakistan + Bangladesh).

Wednesday, May 5, 2010

Comments on Nana Patekar facebook.

Ghulam Kundanam - Ghulam-e-Mustafa ko Ghulam Kundanam ka Aadab. Jati, sampraday, Bhasha aur asthan ke adhar par bhed-bhav failane walon ke samane sar jhukane ke bajay Bharat ma ki bedi par sar charha dena achha hai.

No comments:

Post a Comment